This is the beginning of the "house" we build in the backyard of the university. Here's some photos of the process. Everything was built with found materials in the surroundings, at 1km or less. It's an idea to think about...

Aquest es el principi de la construcció de la "caseta" al pati del Parxís (l'edifici del departament de pintura de la Universitat de Barcelona). Tot ho vam construir amb materials trobats pels voltants de l'edifici, a menys d'1 km de distància. Una idea que volia acollir un banc de temps, una cuina comunitària, i el que hagués fet falta. Però, la idea no va acabar de quallar, suposo que va fallar la comunicació. Un altre cop serà! I com diu una bona amiga: si ha de ser serà!

musique de penser à la maison

No hay comentarios: